ULTIMATE TEST DRIVE VOOR OT-SECURITY

Cybersecurity in de industrie is een vak apart. Een buitengewone discipline binnen cybersecurity die gespecialiseerde engineers, state of the art technologie en gedegen kennis van industrial control systems vereist.
In de geavanceerde Ultimate Test Drive van Palo Alto Networks gaan we dieper in op deze specifieke uitdagingen binnen OT-security en op wat de mogelijkheden zijn om dergelijke complexe omgevingen optimaal te beveiligen.
In de ochtend neemt ICS/SCADA-securityexpert Frank Kemeling van BrainCap Cyber Security u mee in het verhaal van een fictieve klant in een industriële omgeving, die bloot staat aan een cyberdreiging. Aan de hand van deze casus worden de unieke organisatorische en operationele vereisten die OT aan cybersecurity stelt behandeld. De businesscase geeft inzicht in deze gecompliceerde problematiek en geeft passende oplossingen.
Het middagprogramma is een hands-on workshop. Hierin ervaart de deelnemer hoe relatief makkelijk het is om schade aan te richten binnen een OT-omgeving en hoe dit voorkomen kan worden met behulp van de oplossingen van Palo Alto.

Na de Ultimate Test Drive heeft u:

  • Inzicht in de cyberrisico’s van de industriële omgeving
  • Kunnen ervaren welke pragmatische oplossingen er zijn voor de bijzondere OT-uitdagingen
  • Handvatten voor een gedegen OT-securitybeleid

De workshop wordt begeleid door een specialist van Palo Alto Networks. Gedurende de dag kunt u met Frank Kemeling en de overige deelnemers van gedachten wisselen over OT-security.
U kunt zich voor deze Ultimate Test Drive voor OT-security aanmelden via het formulier op deze pagina. Deelname aan deze leerzame en informatieve dag is kosteloos. Voor deelname aan het middagprogramma dient u gebruik te maken van uw eigen laptop.

Doelgroep
Deze dag is bestemd voor IT-managers, security netwerkbeheerders, securitymanagers, information security officers en directeuren werkzaam bij organisaties met een OT-omgeving.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op 9 mei 2019!